Friday, January 26, 2007

Song of the SELF !

I am neither Mind, Intellect or Ego
Nor the sense organs five
Nor am I the Great Elements Five
I am Consciousness Pure. I am He, I am He


Transalation of the Sloka of Master
Sankara. " Neervanashtakam "

Manobuddhyahamkara Chittani Naham
Na Karnam Na Jihva na cha Ghrananetre
Na Vyoma Bhoomir na thejo na vayu
Chidananda Roopa Sivoham Sivoham !

No comments: